Kök hücre

Günümüzde genetik, biyokimya, moleküler biyoloji ve kök hücre çal??malar? yo?un olarak yürütülmektedir. Bu alandaki geli?melere ba?l? olarak da teknolojik geli?meleri beraberinde getirmektedir. Bu alanda sa?l?k sektöründe Türkiye’ye birçok kazan?mlar sa?layan firmalar yer almaktad?r. ??te kendini kan?tlam??, güvenilir, yüksek teknolojili ve Türkiye de sa?l?k sektöründe ba?ar?l? firmalardan biri de Harvest (BioTrend Medical).
Firma, Platelet Rich Plazma, kök hücre ve rejeneratif t?p alan?ndaki ürünleri sa?l?k sektörüne tan?tm??t?r. Ürünlerin hastane ve muayenehane ortam?nda kullan?labilirli?ini sa?lam??t?r. Özellikle Harvest sistem ve teknolojisi sa?l?k sektörüne sunulmu?tur. ?imdilerde Harvest konsantrasyon sistemleri, inovatif ve lider olarak görülüyor.
Harvest PRP teknoloji platformunun yapabildi?i konsantrasyonlar ise ?unlard?r;
otolog kök hücreler; otolog büyüme faktörleri; otolog trombin.
Bu çal??ma ve ürünlerle birlikte sa?l?k alan?ndaki tüm geli?meleri takip eden firma, sa?l?k standartlar?n? en üst seviyeye ç?karmaya çal???yor. Kaliteli ürünleri profesyonel sunum ve teknik dan??manl?k hizmetleri ile tamaml?yor. ?nsan sa?l???n? önemli sayan bir anlay?? ile ?stanbul’dan hizmet vermeye devam ediyor.

İlgili Yazılar:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


9 × dokuz =

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>