Etiket arşivi: keçiboynuzunu nerden bulabilirim

Keçiboynuzu ve Keçiboynuzunun Faydaları


Keçiboynuzu: 8-10 metre yüksekli?inde, daima ye?il kalan bir a?aç olan keçiboynuzu bitkisi siyah boynuz ?eklinde meyvelere sahiptir. Oldukça besleyici ve farkl? tad?yla özel bir besin olan keçiboynuzu, harnup olarak da bilinir. A, B ve E vitaminleri ile bol miktarda potasyum, kalsiyum ve fosfor içerir. Keçiboynuzu ve pekmezi yüksek besin de?eri ile özellikle zay?fl?k çekenlere ve geli?im ça??ndaki çocuklara oldukça faydal? bir besindir.

Keçiboynuzunun Faydalar?: Nefes darl???na kar?? çok etkili olan keçiboynuzu bron?lar? açar, gö?sü yumu?at?r ve gö?üs a?r?s?n? azalt?r. Balgam? ve öksürü?ü keser. Ast?mda faydal?d?r. Akci?er kanserine kar?? koruyucu etki gösterir. Mide ve ba??rsak hastal?klar?nda faydal?d?r. Sinirleri rahatlat?r. Vücudu ?i?manlat?r ve kan yapar. Cinsel iste?i ve gücü artt?r?r. ?ktidars?zl??a ve sperm azl???na kar?? çok faydal?d?r. Özellikle çocuklar?n zeka ve kemik geli?imini destekler. Haf?zay? güçlendirir ve dikkati artt?r?r. Kemik erimesini azalt?r.

Keçiboynuzu nas?l kullan?l?r? Meyveleri taze ve kuru olarak yenir. Çekirdeklerinden de yararlan?l?r. Yapraklar? ve dallar? kurutulup kaynat?larak keçiboynuzu çay? yap?labilir. Ayr?ca, keçiboynuzu pekmezi yap?l?r. Hergün düzenli olarak Keçiboynuzu pekmezi yiyerek yap?lacak keçiboynuzu kürü özellikle kans?zl?k çekenlere ve sperm azl??? ?ikayeti olanlara çok yararl?d?r. Keçiboynuzu çekirde?i ö?ütülüp suda kaynat?ld?ktan sonra lapa yap?larak vücuttaki ?i?kinlik ve yaralarar sürülürse çok faydas? görülür. Bu lapa basur memelerine de sürülebilir.

Incoming search terms:

  • keçiboynuzu nereden alınır
  • keçiboynuzu pekmezi nereden alınır
  • taze keçiboynuzu nereden alınır