Etiket arşivi: gözde uçuşan ışıklar

Gözde uçuşan nesneler

Baz? ki?ilerin göz sa?l???ndaki bozulmalardan dolay? sanki gözünün içinde cisimler uçuyormu? gibi olur. Cisim, çember, bulutsu, nesne yada nokta olarak ?ekillenen ve adland?r?lan bu sorun görme alan?n? da etkilemektedir. Genellikle bo? bir alana yada duvara bakarken fark edilir. Gözde uçu?an cisimler ço?unlukla orta ya?taki ki?ilerde görülen bir göz sorunudur.
Gözde uçu?an nesneler, gözün içindeki s?v?da biriken hücrelerdir. Göz içinde yer alan, saydam bir jel olan vitre isimli hücre birikintileri gözün önünde bir ?eyler uçu?uyormu? hissi verir. Bu sorun vitrenin kal?nla??p büzü?mesiyle ortaya ç?kar. Buda uçu?an nesnelerin görülmesinin en büyük sebebidir.

Vitrede olu?an bu sorunun sebepleri miyop, göz yaralanmalar?, yag lazer tedavisi, katarakt ameliyat? veya göz içindeki iltihaplanmalard?r.