Etiket arşivi: fotomontaj

fotoshop siteleri isimleri ve fotomontaj

Fotoshop program?nda file seçene?inden biraz bahsedece?iz.Online fotoshop program?ndaki file seçene?inde 4 farkl? seçenek bulunmaktad?r.
Bunlar new image, open image, capture from webcam, save image’dir.Online fotoshop program?n?n en can
al?c? seçenekleri aras?nda yer almaktad?r.Çünkü resim yükleme, resim kaydetme ve yeni proje açma i?lemleri bu seçenekten yap?lmaktad?r.Hemen sizler için bu seçenekleri
k?saca anlataca??z.Di?er fotoshop programlar?ndan farkl? olarak daha
kolay ve daha az seçene?imiz bulunmaktad?r.Böylece daha kolay ö?renebiliyoruz. Okumaya devam et

Incoming search terms:

  • yhs-fh_lsonsw
  • fotoshop isimleri
  • fotoshop siteleri isimleri
  • save fotomontaj