Etiket arşivi: dış gebelikle çocuk sahibi nasıl olunur

Dış gebelik nedir


Gebelik ilk olarak tüplerde olu?ur, fakat yakla??k döllenmeden 1 hafta sonra rahime ula?arak rahime yerle?ir ve do?uma kadar rahimde ta??n?r.

Gebeli?in rahim d???nda; örne?in tüpler­de veya yumurtal?kta yerle?mesine d?? ge­belik denir.
Gebelik rahim d???nda herhangi bir yerde ancak k?sa bir süre devam edebilir. Bir sü­re sonra yerle?ti?i yerin duvarlar?ndaki da­marlardan kar?n içine kanama ba?lar. Bu iç kanama zaman?nda fark edilemezse, has­tan?n hayat? tehlikeye girer. Bu yüzden gebeli?in erken dönemlerinde yap?lan ultrasonda ilk ara?t?r?lan durumlardan, biri de gebeli?in normal yerle?imli olup olmad???d?r.