Etiket arşivi: anasonun ne gibi faydaları vardır

Anason ve Faydaları


ANASON:Gövdesi dik, çok dall? ve tüylü bir bitkidir. Yapraklar? uzun sapl? ve yuvarlakt?r, beyaz renkte çiçek açar. K?rlarda yeti?ir, ayr?ca bahçelerde de yeti?tirilmektedir.

Anasonun Faydalar?: Hazmetmeyi kolayla?t?r?r ve ?i?kinli?i önler. Gaz söktürücü özelli?i ile mide ve ba??rsak gazlar?na kar?? faydal?d?r. ??tahs?zl??? ve bulant?y? giderir. ?shali ve kusmay? keser. Sakinle?tirici etkisi nedeniyle sinirleri yat??t?r?r, a?r?lar? hafifletir, ba? a?r?s?na da iyi gelir. Kan dola??m?n?n düzenli olmas?na yard?mc? olur, kalbi kuvvetlendirir. Öksürü?e iyi gelir; ast?m, bron?it ve nefes darl??? ?ikâyetlerini azalt?r. Ayba?? kanamalar?n? düzene sokar. Anne sütünü artt?r?r.

Anason Nas?l Kullan?l?r? Anason kaynat?larak içilirse nefes darl??? ve öksürü?e iyi gelir. Yemeklerden sonra içilirse gaz? giderir. Etle birlikte kullan?l?rsa ete ayr? bir lezzet katar. Gözlere sürme olarak da çekilebilir.

Uyar?: Anason çok miktarda kullan?l?rsa uyu?ukluk, ba? a?r?s? ve görme zorlu?una neden olabilir.