Etiket arşivi: anal ilişkinin zararları

Ters İlişkiye Girmek

TERS (ANAL) ?L??K?
Ters ili?kide penisin vajina de?il de anüs yada makat ad?n? verdi?imiz yere sokulmas?d?r. Anüs, sinirler, halkasal kaslar yap?lardan olu?mu? bir yer oldu?undan oldukça nazik bir bölgedir. Hassas bir yap?ya sahip olan anüsle yap?lan ili?ki kad?n ve erkekte negatif etkilere sebep olmaktad?r.

Anal ili?kide erke?in cinsel organ? daha korumal? oldu?undan, enfeksiyon riski kad?nlara göre daha azd?r. Ters ili?ki sonras?, sekse, vajina yoluyla devam edilmesi çok ciddi enfeksiyonlara neden olur.

TERS ?L??K? VE ?SLAM

?slam dini de anal ili?kiyi ayetlerin ?????nda kesinlikle yasaklamaktad?r. Kur’an ayetleri bu konuda “O s?k?nt?l? bir ?eydir. ”Ayba?? halinde kad?nlardan uzak durun, temizlenmelerine kadar onlara yana?may?n. Ama temizlendikleri zaman, Allah’?n size buyurdu?u yoldan onlara yakla??n. Allah çok tövbe edenleri sever ve çok temizlenenleri sever.” ?ekline ifade edilmektedir. Ters İlişkiye Girmek yazısına devam et

Incoming search terms:

  • ilikiye girmek
  • anüsten ilişkiye girmek
  • ters iliskiye girmek
  • makattan ilişkiye girmenin zararları
  • ters ilişkinin sağlığa zararları
  • makattan ilişkiye girmek
  • ters ilikinin sala zarar
  • makattan ilikiye girmenin zararlar
  • makattan cinsel ilişkiye girmenin zararları
  • ters ilişki zararlımı