Etiket arşivi: ağızdan nefes alıp vermek

Ağızdan nefes almanın zararları

Nefes al?rken burnumuzu kullanmam?z gerekti?ini hepimiz biliyoruz ama nedense birço?umuz a??zdan da nefes almaktay?z. Solunum esnas?nda burun yerine a?z?n kullan?lmas? birçok sa?l?k sorununa neden oldu?u için asl?nda zararl? bir davran??t?r. Bazen a??zdan nefes almak bir al??kanl?k olmu? olsa da, bazende burundaki rahats?zl?klar sonucu nefes al?rken a?z?m?z? kullanmaktay?z. Ama a??zdan nefes al?p vermek, solunumu a??z yolu ile yapmak baz? sorunlara davetiye ç?karmaktad?r.

 

Sa?l?k aç?s?ndan hiçbir sorunu olmayan ki?iler nefes al?p verirken burunlar?n? kullan?rlar. Fakat burundan nefes almay? önleyen bir sorun varsa, solunum a??zdan yap?l?r. A??zdan yap?lan solunum ise ba?ta a??z ve di? sa?l??? olmak üzere, daha birçok sa?l?k problemine yol açar. A??zdan nefes alman?n zararlar?n? Dent Suadiye Ortodontist Dr.Dt.Ahmet P?nar aç?kl?yor:

Incoming search terms:

  • agizdan nefes almanin belirtileri