Adetliyken hamile kalınırmı

Adetliyken hamile kalınırmı?

Bu soru ço?u bayan?n merak etti?i bir?eydir. Özellikle genç bayanlar bu soruyu daha çok soruyorlar.  Bu yaz?m?zdada sizleri bu konuda bilgi sahibi yapmaya çal??aca??z. Öncelikle ?öyle ba?lamak istiyorum dinimize göre kad?n adetliyken, yani regl döneminde ili?ki girmek veya kad?ndan bunu beklemek, istemek günaht?r.

Adetliyken hamile kal?n?rm?

?kincisi, kad?n?n adetli olma hali, kirli ve pis olan ak?nt?n?n belli periyotlarla d??ar? at?lmas?d?r. Bu nedenler adet halindeyken gerçekle?ecek olan cinsel ili?ki çe?itli hastal?klara neden olur. Bu da hem kad?n, hemde erkek için çok büyük risk demektir. Kesinlikle sa?l???m?z için adet döneminde ili?kiye girmemeliyiz.

Üçüncüsü, kad?n?n adet hali, ölü ve y?pranm?? yumurtalar?n rahimden at?lmas?d?r. Yani bu dönemde kad?n?n hamile kalmas? mümkün de?ildir. Kad?n kesinlikle bu dönemde hamile kalmaz, kalamaz. Nadirde olsa kitaplarda kal?nabildi?i yaz?ld???na rastlanm??t?r.

Incoming search terms:

  • adetliyken hamile kalınırmı
  • adetliyken hamile kal?n?rm?
  • hamile
  • adetli iken hamile kalınırmı
  • yhs-ddc_bd

İlgili Yazılar:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


× 2 = altı

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>